Teen Zone少年牧區

聚會日期:逢禮拜六
聚會時間:下午2:00至4:30
聚會地點:本堂副堂
內              容:詩歌、遊戲、分享、聖經、主題,戶外活動
對              象:中學至大專生
區              牧:鍾浩然宣教師
事奉人員:鍾嘉欣、甘珮珊、劉汶熹、林學賢、冼嘉敏
 電子報登記 總議會網址 楊震網址

©2019 循道衛理聯合教會安素堂 。 版權所有 不得轉載 。 網頁設計及維護 科擎科技有限公司 (IGT)